משלוחים חינם מעל 300 ש"ח

כללי

DUNIZ הינו אתר למכירה קמעונאיות של מוצרים מעוצבים בהזמנה אישית, לרבות כיסויי דרכונים. המכירה נעשית באמצעות מכירה באתר בתשלום בכרטיס אשראי בלבד.

האתר נועד אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי.

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב, והוראות תקנון זה יחולו על שימוש ופעולה שיעשו על ידי משתמשי האתר. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעילת האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. משתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.

האתר מיועד לשימוש הלקוחות שמלאו להם 18 שנה. לקוח אשר בוחר לרכוש מוצרים באמצעות האתר מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות התקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר, באופן שההתקשרות תהא באמצעות אפוטרופוס.

רכישת מוצרים

הרכישה באמצעות האתר אפשרית באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בלבד. רכישות באתר מאובטחות ופרטי הלקוח שמוזנים באתר במעמד התשלום באשראי, מוצפנים.

לרכישת מוצר/ים באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר, ולעצבו על פי סדר פעולות רלבנטי – כגון בחירת צבע וסוג, בחירת צ'ארם שיחובר עליו וקביעת מיקומו וכן קביעת הכיתוב שיחרט במקום המיועד לשם. לאחר מכן יש למלא פרטים למשלוח כגון שם, כתובת, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד למסור את הפרטים הנכונים אחרת הנהלת האתר לא תוכל להבטיח כי ההזמנה תובא ליעד המבוקש.

מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח. עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה. לאחר תהליך הרכישה המוצלח, הלקוח יקבל מייל הכולל בתוכו, בין היתר, את מספר ההזמנה המאשר את סיום תהליך הרכישה. במידה ולא התקבל מייל בסיום ההליך, ככה״נ שההזמנה לא הושלמה ועל הלקוח לחזור ולהשלים את הרכישה. החיוב של כרטיס האשראי מתבצע רק לאחר סיום מוצלח של הרכישה, לכן כל עוד היא לא אושרה בהצלחה, לא יתבצע החיוב.

הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

המחיר התקף להזמנה הינו המחיר שהוצג בעת השלמת תהליך ההזמנה ע"י הלקוח. המחיר באתר כולל מס ערך מוסף.

הנהלת האתר רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש האתר יהיו טענות נגדה בשל כך.

הנהלת האתר רשאית לא לאשר/לבטל את ההזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים: (1) אם נפלה טעות, בתיאור המוצר או הפריט לרבות מחירו; ו/או (2) במידה והוזמן מוצר או מרכיבי העיצוב אשר אזלו מן המלאי; ו/או (3) כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או (4) אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש ו/או (5) בכל מקרה אחר המזכה בביטול על פי דין או מכל סיבה אחרת שהיא על פי שיקול דעתה.

הודעה בדבר ביטול ההזמנה במקרים אלו תימסר ללקוח וכל חיוב שחויב בו הלקוח בפועל יבוטל.

זמני הספקה, מדיניות הביטולים, השינויים וההחזרים

האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו, לכתובת שהלקוח מסר בעת ההזמנה, ובאופן ההספקה שבחר הלקוח (כמשלוח עד הבית/ הספקת המוצר לתיבת האיסוף הקרובה לביתו- לפי העניין).

זמן הספקת המוצר הינו תוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר. למען הסר כל ספק "יום עסקים" לעניין תקנון זה הינם ימים א' עד ה', לא כולל ערבי חג, חגים וימי שבתון.

האתר נועד אך ורק לביצוע רכישות בתחומי מדינת ישראל, באזורים שיקבעו בהתאם לשק"ד הבלעדי של מפעילת האתר ו/או חברת שילוחים עמה תבחר לעבוד הנהלת האתר. במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן ויישובים נוספים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום, בהסכמת הלקוח.

התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההספקה, יחול על אספקת המוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

הנהלת האתר אינה לוקחת אחריות ו/או תתן פיצוי ללקוח על עיכובים של חברות השילוח.

הלקוח מסכים כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכוב באספקת המוצר בשל אירועים שאינם בשליטתה, כגון שביתה או השבתה, תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, פעולות איבה ו/או כוח עליון, כגון מלחמה, שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב.

עם קבלת המצר, על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח ולערוך השוואה לפרטי ההזמנה כפי שנקלטו באתר. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצר בעקבות הבדיקה הנ"ל (לרבות ביחס לצבע ו/או סוג המוצר (כגון נצנץ או חלק במקרה של כיסוי) ו/או מיקומו ו/או צורה של הצ'ארם ו/או טעות בכיתוב), על הלקוח להודיע על כך בכתב, למוקד שירות הלקוחות באמצעות פנייה ל-WHATSUP של בית העסק במספר: 055-911-30-30, בתוך 72 שעות לאחר מועד האספקה.

מוקד שירות לקוחות של האתר פועל במספר טלפון שמספרו 055-911-3030 (לרבות וטסאפ), בימים א-ה בין השעות 11:00-17:00.

מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

במידה והפריט הוחזר פגום או ניזוק או משומש לא תאושר החלפה או זיכוי או החזר כספי.

למען הסר כל ספק, המוצרים של DUNIZ הינם מוצרים בעיצוב אישי המוגדרים על פי דין כיצור מיוחד על פי דרישה, וככאלה רכישתם אינה כפופה להוראות הדין בדבר ביטול עסקאות מכר מרחוק – על כן מדיניות הביטולים והחזרות מוסדרת כאמור בתקנון זה – אך ורק במקרה של פגם ביצור או בלוחות הזמנים המפורטים להלן, ככל שהלקוח התחרט.

ביטול ההזמנה ללא עלות ו/או שינויים בעיצוב המוצר יתאפשרו בתוך 48 שעות בלבד ממועד ביצוע ההזמנה באתר, את הודעת הביטול ו/או השינוי יש להגיש למוקד שירות הלקוחות באמצעות פנייה ל-WHATSUP של בית העסק במספר: 055-911-30-30.

אחריות על המוצרים

האחריות על המוצרים חלה למשך 4 חודשים, בעבור ליקויי ייצור שהם נפילת צ'ארמים ו/או ניטים ו/או חלודת צ'ארמים ו/או ניטים ו/או פרימת תפרים. האחריות על המוצרים תקפה בכפוף לכך שהמוצר הוחזק ברמה סבירה והגיונית, מבלי שנעשה בו שימוש לא סביר, ומבלי שהתקיים מגע בינו לחומצות ו/או חומרים הרסניים אחרים, ומבלי שבוצעו בו תוספות כלשהן על ידי הלקוח עצמו.

עריכת הגרלות והיתר פרסום

הנהלת החברה תהא רשאית לערוך מעת לעת הגרלות ומבצעים על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסמוך לעריכה של כל הגרלה כאמור תפורסם מודעה מסודרת עם תאריכי ההגרלה ותנאי ההשתתפות המלאים.

משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרס וכן משתתפים אשר פרטיהם האישיים לא מולאו במלואם ו/או יתבררו כשגויים, יפסלו וזכאותם לפרסים תבוטל על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

ההגרלה תיערך בהתאם לדין, ההשתתפות בהגרלה תהא אסורה על עובדי מפעילת האתר, שותפיהם ובני משפחותיהם.

תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר וכן באמצעות העמוד ברשת חברתית רלבנטית לעריכתה, כמו כן תישלח לזוכה הודעה בדבר הזכייה. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

כל משתמש האתר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות רשתות חברתיות, וכי בהשתתפותו במבצע, הוא מביע את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של מפעילת האתר.

מסירת פרטים, תקשורת שיווקית ופרסומים, דיוור ומנגנון ההסרה מרשימת התפוצה

על מנת לבצע רכישה באתר, על הלקוח לבצע תהליך הרשמה במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.

הלקוח מתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר. היה ועקב מסירת פרטים מוטעים, תיאלץ הנהלת האתר לבצע שילוח נוסף להזמנה, יחויב הלקוח בתשלום נוסף בגין דמי משלוח וטיפול.

יובהר כי משתמש האתר שיבחר להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות האתר, בעצם מסירת פרטי דוא"ל ו/או טלפון נייד לאתר, נותן את הסכמתו לקבלת דיוור (בין אם כללי ובין אם מותאם אישי), באופן המהווה את ההסכמה כנדרש בהתאם להוראת סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

משתמש שמסר את פרטיו יהא לדרוש בכל עת מחיקת פרטיו מרשימת הדיוור הישיר של המותג בערוץ הרלבנטי בכפוף לאמור בפרק מדיניות הפרטיות להלן.

תוכן פרסומי, זכויות יוצרים וקניין רוחני

על מנת לבצע רכישה באתר, על הלקוח לבצע תהליך הרשמה במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.

הלקוח מתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר. היה ועקב מסירת פרטים מוטעים, תיאלץ הנהלת האתר לבצע שילוח נוסף להזמנה, יחויב הלקוח בתשלום נוסף בגין דמי משלוח וטיפול.

יובהר כי משתמש האתר שיבחר להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות האתר, בעצם מסירת פרטי דוא"ל ו/או טלפון נייד לאתר, נותן את הסכמתו לקבלת דיוור (בין אם כללי ובין אם מותאם אישי), באופן המהווה את ההסכמה כנדרש בהתאם להוראת סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

משתמש שמסר את פרטיו יהא לדרוש בכל עת מחיקת פרטיו מרשימת הדיוור הישיר של המותג בערוץ הרלבנטי בכפוף לאמור בפרק מדיניות הפרטיות להלן.

תוכן פרסומי, זכויות יוצרים וקניין רוחני

הנהלת האתר משתדלת לוודא כי כל הפרטים, התיאורים ותמונות המוצרים המופיעים באתר הינם נכונים. עם זאת, ייתכנו שגיאות בתיאור או בתמונות המוצרים באתר.

תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות באופן כלשהו את הנהלת האתר.

הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן שמקורו בגולשים.

מובהר כי החומרים המוצגים באתר (לרבות תמונות) מוגנים בזכויות יוצרים ואין לעשות בהם שימוש ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ואין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר.

דומיין האתר, האתר עצמו לרבות כל הקניין הרוחני המוצג בו, ובכלל זה סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים וכיוצ"ב של המותג DUNIZ הינם רכוש של בעלת המותג בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על בסיסי הנתונים והמידע האגור בהם ועל כל פרט אחר בעצם הפעלת האתר ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של בעלת המותג ו/או של צד ג' שהוא שאישר את השימוש בהם לה או למי מטעמה.

מדיניות הפרטיות

האתר נוקט בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (דואר אלקטרוני ו/או מספר נייד בלבד), יישמרו על פי בקשת המשתמש באתר לטובת דיוור ישיר. להסרה יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות. ביצוע ההסדרה עתיד להימשך כ-14 ימי עבודה, מיום קבלת הפנייה.

מפעילת האתר מתקינה חבילות קטנות של מידע, המוכרות גם כ-"cookies", על המחשבים של המשתמשים ועל מכשירי המובייל. מדובר בנוהל סטנדרטי הנהוג בקרב כל חנויות האינטרנט.

cookies הן חלק בלתי נפרד מהאתר ולמעשה מאפשרות להנהלת האתר לייצר עבור המשתמש חוויית קנייה ברמה הגבוהה והאיכותיות ביותר.

באמצעות התרת מנגנון זה, הנהלת האתר יכולה לנתח את התנהגות הקנייה והחיפוש של כל לקוחותיה ולהתאים להם את חווית המשתמש הנכונה ביותר עבורם. כל המבצע שימוש באתר מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מדיניות ה-cookies ומקבל אותה.

האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

הנהלת האתר מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחות DUNIZ. כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי cookie בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של אתר לצורך תיעוד רכישות הלקוח וכן לטובת מבצעים עתידיים (כפוף למתן הסכמת הלקוח להכלל ברשימת התפוצה של האתר). הנהלת האתר מתחייבת שהנתונים ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידה לגורמים שלישיים חיצוניים כלשהם. הנהלת האתר לא מוכרת, מעבירה, משכירה או סוחרת במידע עם צדדים שלישיים כלשהם.

הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. באתר מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע באמצעות אמצעי אבטחה טכנולוגייים וארגוניים מתקדמים הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו, ניצול מקרי או מכוון, אובדן והרס.

עם זאת, מובהר כי הפעולות שנוקטת הנהלת האתר לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, הנהלת האתר אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו, חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, הנהלת האתר ממליצה למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.

מפעילת האתר לא תישא באחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או הנובעים מכח עליון. והאתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמשים בו ו/או למי מטעמם עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

עוד יובהר כי הגלישה והשימוש באתר כפופים לאיסוף נתונים שגרתי על ידי גוגל אנליטיקס.

שונות

כל אדם או חברה המבצע/ת גלישה ו/או רכישה ו/או פעולה כלשהי באתר, מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.

תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה חלים על השימוש באתר באמצעות כל מכשיר אלקטרוני המאפשר גישה לרשת האינטרנט (מחשב, טלפון סלולארי, טאבלט, מחשבי כף יד וכיו"ב) וכן באמצעות כל סוגי הדפדפנים ואמצעי התקשורת.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי תקנון זה, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר.

הנהלת האתר עושה כל שביכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעתים עלולים להופיע אי דיוקים ו/או שגיאות והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן- ט.ל.ח.

הנהלת האתר היא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.

כל התנהגות של הנהלת האתר לטובת משתמש האתר בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור מצידה על האמור בתקנון זה.

במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר תפעל, הנהלת האתר לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדה בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.

בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי DUNIZ ו/או מי מטעמה, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כלי פרשני כלשהו.

הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעולת האתר בכל עת ללא הודעה מראש. הזמנות שבוצעו עד למועד הפסקת הפעילות תכובדנה בהתאם להוראות תקנון זה.

רישומי השרת עליו מתנהל האתר, בדבר הפעולות המתבצעות ע"י הלקוח באמצעות האתר, יהוו ראיה לכאורה לעשיית הפעולות על ידו.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יקרא אף בלשון נקבה וכל האמור בתקנון זה בלשון יחיד יקרא אף בלשון רבים, הכל בשינויים המחויבים לצורך כך.

תקנון זה יפורש לפי חוקי מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה בקשר לתקנון זה ולזכויות ולחובות הנובעות ממנו.

דילוג לתוכן